Search for content, post, videos

Lab Manager Universitet, Molekylär biologi/Biologi/Kemi

Lab Manager, vilken samordna det grundläggande infrastrukturstöd som institutionens forskargrupper behöver i sitt dagliga arbete.

MBW bildades 1 januari 2013 genom en sammanslagning av tre mindre institutioner. Institutionen har under de senaste 4 åren rekryterat 10 nya forskargrupper och är i gång med ytterliga 2 rekryteringar. Lab Manager tjänsten är en central och viktig roll för att MBW ska kunna vara ett internationellt centrum för livsvetenskaplig grundforskning. En modern forsknings infrastruktur skapar förutsättningen för att tackla en rad frågeställningar av multidisciplinär karaktär inom områden som fysiologi, immunologi, infektionsbiologi, utvecklingsbiologi, biokemi, strålningsbiologi, cellbiologi, toxikologi, näringslära, neurokemi samt nya materials inverkan på metabolism. Forskningen som bedrivs av MBWs forskare kräver en infrastruktur som drivs med professionalism och entusiasm.

Lab Manager – ett väl fungerande forsknings institutet kräver kompetent ledarskap

En detaljerad förståelse av den praktiska och fysiska infrastrukturen krävs för att skapa och underhålla ett internationellt konkurrenskraftigt forskningsinstitut. Arbetet som Lab Manager innebär att samordna det grundläggande infrastruktur-stöd som institutionens forskargrupper behöver i sitt dagliga arbete samt att säkerställa att institutionen fyller de krav som arbetsmiljölagar, brandskyddsregler och säkerhetsföreskrifter kräver. Till infrastrukturstöd räknas, förutom säkerhets-frågor, brandskydd, arbetsmiljö, funktioner som lokal- och utrustningsfrågor, kemikalieinventering, disk- och sterilisering, materialinköp, med mera.

LabManagern ska arbetsleda teknisk personal (5-7 personer) och samordna dess funktioner.

LabManagern kommer att arbeta i nära samarbete med både institutionens forskargrupper och institutionens ledning.

Lönesättande chef för Lab Managern är institutionens prefekt, som även har det övergripande ansvaret för infrastrukturstödet till institutionen. Lab Managern kommer att arbeta i nära samarbete med prefekten och den administrativa chefen samt institutionens forskargrupper. Tillsammans med institutionens ledning ansvarar Lab Manager för institutions infrastrukturbudget och den löpande ekonomiska uppföljningen.

Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom biologi eller kemi, eller gedigen erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Erfarenhet av praktiskt laborationsarbete är viktigt. Erfarenhet från arbetsledande befattning är meriterande men ej ett krav. Kunskaper inom arbetsmiljö, brandskydd och säkerhetsfrågor är också meriterande. Vi har en internationell miljö så det är viktigt att du kan kommunicera muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.

Du är driven och flexibel och kan ta egna initiativ, samtidigt som du är noggrann med att föra dialog och kommunicera med både ledning, forskargrupper och kollegor. Du har mycket god förmåga att planera och organisera samt att samarbeta och leda andra människor.

För rätt person finns det en stort utvecklingspotential i Lab Manager rollen.

För frågor eller mer information gällande tjänsten, vänligen kontakta Sr. Rekryteringskonsult Agneta Andersson Almquist på Rekryteringsspecialisten Life Science.

Mobil: 0708-28 28 89 E-mail: agneta@rsls.se

Apply here!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 8 =