Search for content, post, videos

Produktionschef DNA analyser/E-hälsa

Placering: Linköping

Som vår nya Produktionschef kommer du att ansvara för företagets produktion och leverans av både den laborativa verksamheten, som är inriktad på molekylärbiologiska analyser, samt produktion av provtagningspaket. I detta ingår kvalitetsarbete där Produktionschefen har det övergripande ansvaret i kontakter med olika organ för ackreditering och CE-märkning. Din roll som chef är att leda, utveckla och engagera personalen (nu 5-6 personer) i produktionen. Du har även en operativ roll för arbets-uppgifter inom produktionsgruppen. Vidare är det produktionschefens ansvar att se till att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete av alla produktionsprocesser och att följa upp såväl löpande produktion som förändringar för att säkerställa att uppställda mål nås, samt att vidareutveckla produktionsarbetet för att möta de krav som ställs i en växande verksamhet. I arbetet ingår också budget- och prognosarbete, planering av schemaläggning, rekrytering, kvalitetsarbete, arbete med och förbättringsarbete avseende laboratoriedatasystem, kompetensutveckling/utbildning av personal, värdering av lager, inköp inklusive avtal och förhandlingar med leverantörer, samt arbetsmiljöansvar. Det är viktigt att du är kommunikativ, öppen och trivs att arbeta med och motiverar andra. En förståelse för kommersiell verksamhet och dess ekonomi är en stor fördel.

Organisatoriskt kommer du att vara underställd VD och du kommer att ha personalansvar. Som Produktionschef sitter du också med i företagets ledningsgrupp.

Önskvärda kvalifikationer

• Utbildning på Universitetsnivå, gärna med inriktning mot molekylärbiologi,
mikrobiologi, biokemi eller liknande där fortsatt forskningserfarenhet (master- eller doktorsexamen) är meriterande
• Erfarenhet som Produktionschef eller produktionsarbete är meriterande
• Kunskaper i ekonomi och resultatuppföljning
• Erfarenhet av personalledning, inklusive vana att arbeta med en mångfald på såväl individ- som gruppnivå – du måste kunna leda, engagera och entusiasmera din personal
• Kunna sätta tydliga verksamhetsmål, och kunna kommunicera dessa mål till
personalen och få deras förståelse
• Kunna delegera arbetsuppgifter och följa upp att satta mål uppfylls och att deadlines hålls
• Ha god överblick över verksamheten – men ändå se detaljerna gällande produktionsflöden, kvalitetsmål och verksamhetsstatistik samt kunna redovisa denna statistik till COO, VD och företagsledning
• Erfarenhet av arbete med olika datasystem, t.ex. laboratoriedatasystem
• Du måste vara en affärsorienterad person med förmågan att kommunicera mål för att utveckla verksamheten
• Flytande svenska och god engelska i tal och skrift är ett krav, ytterligare språkkunskaper är meriterande

Vi erbjuder
Dig möjligheten att personligen få utvecklas i en växande chefsroll och vara del av en spännande resa i ett trevligt företag med tydlig vision och hög ambition.

För frågor eller mer information gällande denna spännande position, vänligen kontakta Rekryteringskonsult Agneta A. Almquist, PhD på Rekryteringsspecialisten Life Science, Norden.

Mobil: 0708-28 28 89, E-mail: agneta@rsls.se
Ansök här!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two + 18 =