Search for content, post, videos

Project manager – Tech transfer

För vår uppdragsgivares räkning söker vi nu en erfaren konsult för ett längre uppdrag – 12 månader – som projektledare med gedigen erfarenhet av Tech transfer av läkemedel. Du behöver också ha god kännedom om läkemedelsproduktion. Vidare behöver du ha erfarenhet att driva projekt både självständigt och i internationell miljö.

I din roll som Projektledare kommer du att ansvara för följande:

Upprätta affärsplan samt leta efter potentiella leverantörer/tillverkare. I detta ingår även utvärdering av kapacitet, resurser, utrustning och kunskap samt att utvärdera GMP efterlevnad med QA

  • Utarbeta en projektplan och ändringsärende för tech transfern i samarbete med nuvarande och tilltänkt leverantör/tillverkare samt göra en riskvärdering av projekt och tilltänkt leverantör/tillverkare.
  • Vara länken mellan gamla och nya leverantören/tillverkaren.
  • Leda projektet och följa upp att alla aktiviteter i projektet sker inom givna tids- och ekonomiska ramar.
  • Samarbeta med QA- och Regulatoriska avdelningen genom hela projektets genomförande.
  • Vid behov utarbeta och avlägga delrapporter samt även göra en slutlig rapport för projektet.

Din profil

Du är apotekare eller har annan relevant naturvetenskaplig utbildning och minst 10 års erfarenhet inom QA för att kunna vara en bra kravställare på leverantörer/tillverkare. Alternativ bakgrund är gedigen erfarenhet inom Regulatorisk CMC.

Viktigt att du har vana av att jobba tvärfunktionellt och att du hanterat tech-transfer.

Om du tycker att din erfarenhet matchar kravspecifikationen är du välkommen att kontakta Anders Tjerngren, Head of Medical & Scientific 070 – 165 22 79, alt. anders.tjerngren@pharmarelations.se

Ansökan

Vi gör fortlöpande intervjuer, men senast den 8 juni vill vi ha Din ansökan i form av CV och personligt brev. Din intresseanmälan lämnar du genom att klicka nedan.

Ansökningar behandlas fortlöpande.

Apply here!