Search for content, post, videos

Prosjektleder for bygg av prefabrikkerte operasjonsstuer

Prefabrikkerte operasjonsstuer er et strategisk viktig område for Puls AS både i Norge og i Norden.

Det er et sterkt fokus internt med tydelig strategi og vekstambisjoner. Dette er en nyopprettet stilling i Norge og du vil få muligheten til å utforme og videreutvikle rollen sammen med ledelsen i Puls. Samtidig vil du ha dyktige kollegaer i de andre Nordiske land.

Som Prosjektleder i Puls AS vil du ha hovedansvaret for vår totale løsning innenfor prefabrikkerte operasjonsstuer. Dette betyr at du vil følge prosessen fra de første innledende møter, kontrahering av nødvendige underleverandører, utarbeide anbud og fremdrift/prosjektoppfølging med overordnet økonomisk ansvar for å sikre lønnsomhet i prosjektet.

Arbeidsgiver: Puls AS

Stillingstittel: Prosjektleder for bygg av operasjonsstuer

Frist: Løpende, senest innen 1. oktober

Ansettelsesform: Fast

Kundesegmentet du vil jobbe ut mot vil være sykehus, sykehusenes innkjøpsorganisasjoner og byggentreprenører. Du vil samtidig ha et sterkt fagmiljø rundt deg av produktspesialister med høy kompetanse på vårt medisintekniske utstyr som inngår i disse leveransene, samt dyktige samarbeidspartnere og ressurser i andre deler av selskapet.

Puls er en viktig samarbeidspartner til Helse-Norge, og som en del av vårt team får du muligheten til å ta del i en spennende utvikling og bidra til at vi sammen når ambisiøse mål.

Stillingen rapporterer til Salgsdirektør for Sykehus i Norge.

Arbeidsoppgaver

Hovedansvar for produktsegmentet prefabrikkert og tilhørende medisinsk teknisk utstyr
Planlegge og gjennomføre salgsfokuserte kundebesøk i samarbeid med våre produktspesialister/salgsansvarlige
Arbeide frem aksept for våre løsninger
Der det er nødvendig forhandle frem og kontrahere underleverandører
Drive anbudsprosess, inkludert prissetting og inngivelse
Følge opp og delta på bygge/prosjekteringsmøter
Sikre lønnsomhet og verdiøkning i inngåtte prosjekter
Avslutte prosjekter iht. inngått kontrakt
Tett samarbeid med produsent/ leverandør
Holde seg fortløpende oppdatert innenfor produktområdet det arbeides
Det må tidvis påregnes en del reiseaktivitet i stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

Relevant erfaring/ utdanning innen medisinsk-teknisk retning, og/eller erfaring fra teknisk avd. bygg, eller generell bygg-teknisk erfaring/kompetanse
Erfaring fra sykehus-byggprosjekt (fortrinnsvis operasjon/ intensiv miljø)
Prosjektleder utdannelse/erfaring
Økonomisk erfaring/kunnskap til fortløpende å sikre prosjektets lønnsomhet
Kontinuerlig søkelys på å øke verdien av prosjektet
Gode forhandlings- og kommunikasjonsegenskaper
Nøyaktig, men samtidig fleksibel
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

Du er en nettverksbygger med evne til å engasjere og skape tillit
Du har sterke kommunikasjonsferdigheter, både i engelsk og norsk
Du er målrettet, beslutningsdyktig og forretningsorientert
Du er balansert og trygg, med en ydmyk tilnærming
Du har en positiv “can do attitude”
Du har høy disiplin og en sterk resultatorientering

Vi tilbyr

Variert, ansvarsfull og utviklende stilling
Solid produktopplæring og gode oppfølgingsrutiner
Produktspekter fra velkjente internasjonale produsenter
Dyktige kolleger i et stabilt, resultatorientert og uformelt miljø
Internasjonalt fagmiljø
Konkurransedyktige betingelser

Om arbeidsgiveren

Puls AS ble etablert i 1973 og leverer produkter av høy kvalitet fra store internasjonale produsenter. Puls AS er en ledende aktør innen medisinsk-teknisk utstyr og medisinsk forbruksmateriell til det norske helsemarkedet. Selskapet leverer livskritisk utstyr til offentlige og private sykehus, klinikker, og helseinstitusjoner. Puls AS er også en viktig leverandør av helseprodukter og tjenester til NAV, Hjelpemiddelsentralene, kommuner og entreprenører.

Våren 2019 kjøpte det internasjonale Mediq konsernet Puls AS. Mediq Norge AS og Puls AS deler kontorlokaler i Brynsveien 14 i Oslo. Sammen med Puls AS styrker Mediq sin posisjon som en europeisk markedsleder innen levering av medisinsk utstyr og omsorgsløsninger til pasienter på tvers av helsevesenet.

Vi er omtrent 90 medarbeidere i Norge inkludert Mediq Norge AS, og er del av det internasjonale Mediq-konsernet med i alt 3.000 medarbeidere fordelt på selskaper i 13 land i Europa. I Norden er Mediq den største leverandøren av medisinsk-teknisk utstyr og forbruksmateriell.

Sektor: Privat, Sted: Brynsveien 14, 0667 Oslo

Du er velkommen til at sende din søknad og CV via hjemmesiden www.pharmarelations.no. Søknadene behandles fortløpende. For mer informasjon kontakt ansvarlig for rekruttering i PharmaRelations, Kåre Opland på telefon 970 56 357 eller e-post kare.opland@pharmarelations.no.

Read more about Prosjektleder for bygg av prefabrikkerte operasjonsstuer here!