Search for content, post, videos

Teva søker Markedskoordinator 60% i Norge

Teva ble grunnlagt i 1901. Vårt globale hovedkvarter er basert i Israel. I dag har vi en portefølje på over 1800 molekyler, og produserer ca. 120 milliarder tabletter og kapsler hvert år. Vi har over 70 produksjonslokaler i over 30 land1.

Vi er blant de ledende legemiddelselskapene i verden og er aktive i 60 markeder. Opp imot 45 000 ansatte i hele verden er dedikert til misjonen vår. Våre innovasjonsrike kvalitetslegemidler tjener 200 millioner mennesker hver dag.  Det norske kontoret ligger i Sandvika.

For en av våre nære samarbeidspartnere søker vi en markedskoordinator (i første omgang 60%) med betydelig drive og innovativ løsningsorientering.

Teva tilbyder en meget spennende og pulserende arbeidsplass, hvor du vil blir en meget sentral person i virksomhetens evne til å gjennomføre planlagte aktiviteter.

Teva er i en spennende fase med flere nylanseringer.

Du har en god kunnskap og oversikt over den norsk helse sektoren.

Du er av natur god til at bygge relasjoner, er resultatorientert, strukturert, fleksibel, har en høy drive og trives med å arbeide selvstendig.

Dine oppgaver er:

Support av Sales Force.
Styre salgs og promotion lageret.
Koordinere marketing og salgs materiale i samarbeid med leder
Være kontaktpersonen mellom Teva og eksterne byråer
Koordinere og organisere det praktiske ved nasjonale og internasjonale møter.
Koordinere å gjennomføre reiseplanleggingen i avdelingen og for eksterne kunder.
Assistere i planleggingen av interne møter i avdelingen.
Delta aktivt i avdelingsmøter.
Monitorere, kontrollere og arkivere avtaler og kontrakter iht interne retningslinjer.
Håndtere digitale systemer for interne prosedyrer og godkjenninger
Arbeide iht guidelines, retningslinjer, «code of conduct» og anti-corruption
Stillingen er kontor basert, arbeidsspråket er Norsk og Engelsk, så kandidatene må fullt ut beherske engelsk og norsk. Bosted for stillingen er i Oslo regionen.

Teva tilbyr attraktive betingelser, spennende produkter, hyggelige og kompetente kollegaer.

Søknadene behandles løpende og likeledes som samtaler. Vi vil gjerne motta din søknad senest den 10.desember 2019.

Hvis, du har spørsmål, er du velkommen til at skrive til Head of Recruitment/Talent Specialist i PharmaRelations AS, på sverre.slaastad@pharmarelations.no eller ringe på telefon +47 909 52 128

Read more about Teva søker Markedskoordinator 60% i Norge here!